20 bz
Aktualności
Czwartek, 18 październik 2018 r.
02.08.2017
Rekrutacja do zawodowej służby wojskowejW dniach 11 września 2017 r.; 09 i 23 października 2017 r. o godz. 8.00 w garnizonie Bartoszyce (ul. Wojska Polskiego 4) odbędą się testy sprawnościowe i rozmowy kwalifikacyjne z żołnierzami rezerwy – kandydatami na żołnierzy zawodowych.
 

Szanowni żołnierze rezerwy!W dniach 11 września 2017 r.; 09 i 23 października 2017 r. o godz. 8.00 w garnizonie Bartoszyce (ul. Wojska Polskiego 4) odbędą się testy sprawnościowe i rozmowy kwalifikacyjne z żołnierzami rezerwy – kandydatami na żołnierzy zawodowych.

Stanowiska przewidziane do obsadzenia wynikają głównie ze specyfiki pododdziałów zmechanizowanych o SW: 20B68 (kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym) oraz SW: 20B69 (kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego). Pozostałe specjalności wojskowe nie będą poddawane kwalifikacji ze względu na brak wolnych stanowisk.

Pod uwagę będą brani kandydaci w wieku do 35 roku życia, spełniający kryteria - stosownie do wymagań określonych dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych muszą mieć odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne.

Podczas kwalifikacji kandydaci do służby powinni posiadać ze sobą:
  • książeczkę wojskową;
  • strój sportowy;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
  • dokumenty poświadczające wykształcenie cywilne i wojskowe;
  • dokumenty poświadczające inne kwalifikacje przydatne w wojsku;
  • ankietę personalną (do pobrania w tym artykule oraz na stronie 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej).

O powołanie do zawodowej służby wojskowej  mogą ubiegać się żołnierze niekarani sądownie, o właściwych predyspozycjach psychicznych i fizycznych do zawodowej służby, a także o nieposzlakowanej opinii.

Kandydat samodzielnie wybiera dzień, w którym chce przystąpić do testów (nie trzeba potwierdzać przybycia). Stawiennictwo: do godz. 8.30  w każdym dniu kwalifikacji, na biurze przepustek JW. 1248, ul. Wojska Polskiego 4.

Tel. kontaktowe:
  • Szef sekcji WF i sportu – 727 040 028 lub 261 327 429 (informacje o dyscyplinach, normach i grupach wiekowych)
  • Szef sekcji personalnej – 691 387 611 lub 261 327 311 (informacje o etatach dla oficerów i podoficerów rezerwy)
  • Podoficer sekcji personalnej – 691 387 615 lub 261 327 514 (informacje o etatach dla szeregowych rezerwy).

Zapraszamy!

Ankieta Personalna