20 bz
Aktualności
Czwartek, 18 październik 2018 r.
06.11.2017
Paczki dla żołnierzyProsimy rodziny żołnierzy którzy odbywają obecnie służbę wojskową po za terenem kraju o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo !!!

Do 24 listopada 2017 roku zostaje uruchomiony punkt przyjęcia paczek dla rodzin personelu PKW w JW. 1248 Bartoszyce.

 
Zasady wysyłania paczek świątecznych do/od personelu Polskich Kontyngentów Wojskowych:

 1. Każdy żołnierz (pracownik RON) posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczkęioraz otrzymać tylko jedną paczkę od rodziny w kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko ta która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.
 2. Gabaryty paczki:
 • waga do 3kg
 • karton pocztowy typu 2 (340 mm x 245 mm x 115 mm), dostępny w placówkach Poczty Polskiej S.A.

Adres do PKW Afganistan RSM:
Imię i nazwisko

PKW Afganistan RSM

00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka wojskowa 5008 „wpisać oznaczenie literowe bazy”

 • litera „B” oznacza bazę Bagram;
 • litera „G” oznacza bazę Gamberi;
 • litera „F” oznacza bazę Fenty;
 • litera „K” oznacza bazę Kabul;
 • litera „S” oznacza bazę Kandahar.


Adres do PKW KFOR:
Imię i nazwisko
PKW KFOR
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW EUFOR ALTHEA:

Imię i nazwisko

PKW EUFOR ALTHEA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW OIR KUWEJT:

Imię i nazwisko

PKW OIR KUWEJT

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW OIR IRAK:

Imię i nazwisko

JW. 5352 "B"/"A"

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

Jednostka Wosjkowa 5352 "wpisać oznaczenie literowe bazy":

 • litera "B" oznacza BAGDAD
 • litera "A" oznacza lokalizację AMMAN, ALJABER, ARIFJAN

 

Adres do PKW RUMUNIA:

Imię i nazwisko

PKW RUMUNIA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW ŁOTWA:

Imię i nazwisko

PKW ŁOTWA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki itp. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne m.in.:

 • alkoholu;
 • wszelkiego rodzaju broni palnej;
 • materiałów wybuchowych;
 • amunicji;
 • narkotyków;
 • materiałów łatwopalnych;
 • substancji żrących;
 • leków;
 • produktów i materiałów szybko psujących się;
 • artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych;
 • artykułów spożywczych bez opakowania producenta;
 • organizmów żywych;
 • produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się;
 • waluty i kosztowności;
 • dokumentów i materiałów niejawnych;
 • dóbr kultury prawnie chronionych.

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli. Paczki niespełniające ww. warunków będą zwracane do nadawcom.

 

Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 

Paczki do rodzin w kraju adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.