20 bz
Aktualności
Wtorek, 22 styczeń 2019 r.
16.01.2018
Rekrutacja do zawodowej służby wojskowej5 lutego 2018 roku o godz. 8.00 w garnizonie Bartoszyce (ul. Wojska Polskiego 4) odbędą się testy sprawnościowe i rozmowy kwalifikacyjne z żołnierzami rezerwy kandydatami na żołnierzy zawodowych.

Szanowni żołnierze rezerwy!5 lutego 2018 roku o godz. 8.00 w garnizonie Bartoszyce (ul. Wojska Polskiego 4) odbędą się testy sprawnościowe i rozmowy kwalifikacyjne z żołnierzami rezerwy – kandydatami na żołnierzy zawodowych.

Pod uwagę będą brani kandydaci w wieku do 35 roku życia, spełniający kryteria - stosownie do wymagań określonych dla poszczególnych stanowisk służbowych.

Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych muszą mieć odbyte co najmniej jedne ćwiczenia rotacyjne.

Podczas kwalifikacji kandydaci do służby powinni posiadać ze sobą:
 • książeczkę wojskową;
 • strój sportowy;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie cywilne i wojskowe;
 • dokumenty poświadczające inne kwalifikacje przydatne w wojsku;
 • ankietę personalną (do pobrania w tym artykule oraz na stronie 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej).

O powołanie do zawodowej służby wojskowej  mogą ubiegać się żołnierze niekarani sądownie, o właściwych predyspozycjach psychicznych i fizycznych do zawodowej służby, a także o nieposzlakowanej opinii.

Kandydat samodzielnie wybiera dzień, w którym chce przystąpić do testów (nie trzeba potwierdzać przybycia). Stawiennictwo: do godz. 8.30  w każdym dniu kwalifikacji, na biurze przepustek JW. 1248, ul. Wojska Polskiego 4.

Tel. kontaktowe:
 • Szef sekcji WF i sportu – 727 040 028 lub 261 327 429 (informacje o dyscyplinach, normach i grupach wiekowych)
 • Podoficer sekcji personalnej – 727 040 042 (informacje o etatach dla oficerów i podoficerów rezerwy)
 • Podoficer sekcji personalnej – 691 387 615 lub 261 327 514 (informacje o etatach dla szeregowych rezerwy).

Zapraszamy!

 

Dokumenty do pobrania

 • Ankieta Personalna  
 • Normy z WF