20 bz
Aktualności
Wtorek, 11 grudzień 2018 r.
01.03.2018
Paczki dla żołnierzyProsimy rodziny żołnierzy którzy odbywają obecnie służbę wojskową po za terenem kraju o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo !!!

Do 7 marca 2018 roku zostaje uruchomiony punkt przyjęcia paczek dla rodzin personelu PKW w JW. 1248 Bartoszyce oraz Morągu.

 
Zasady wysyłania paczek świątecznych do/od personelu Polskich Kontyngentów Wojskowych:

 1. Każdy żołnierz i pracownik RON posiada możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymania tylko jednej paczki od rodziny z kraju. W przypadku wysłania do odbiorcy więcej niż jednej paczki z kraju, do PKW zostanie wysłana tylko ta, która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe paczki zostaną zwrócone nadawcom.
 2. Gabaryty paczki:
 • waga do 3kg
 • kartony pocztowe o wymiarach 340 mm x 245 mm x 115 mm lub 300 mm x 250 mm x 200 mm, dostępne w placówkach Poczty Polskiej S.A.

Adres do PKW Afganistan RSM:
Imię i nazwisko

PKW Afganistan RSM

00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka wojskowa 5008 „wpisać oznaczenie literowe bazy”

 • litera „B” oznacza bazę Bagram;
 • litera „G” oznacza bazę Gamberi;
 • litera „F” oznacza bazę Fenty;
 • litera „K” oznacza bazę Kabul;
 • litera „S” oznacza bazę Kandahar.


Adres do PKW KFOR:
Imię i nazwisko
PKW KFOR
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW EUFOR ALTHEA:

Imię i nazwisko

PKW EUFOR ALTHEA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW OIR KUWEJT:

Imię i nazwisko

PKW OIR KUWEJT

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW IRAK:

Imię i nazwisko

PKW IRAK (wpisać oznaczenie lokalizacji)

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

gdzie:

 • litera "A" oznacza AL ASAD
 • litera "B" oznacza lokalizację BAGDAD (w tym baza TAJI)
 • litera "Q" - oznacza lokalizację AL TAQADUM

 

Adres do PKW SOPHIA:

Imię i nazwisko

PKW SOPHIA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW EUTM RŚA:

Imię i nazwisko

PKW EUTM RŚA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW RUMUNIA:

Imię i nazwisko

PKW RUMUNIA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Adres do PKW ŁOTWA:

Imię i nazwisko

PKW ŁOTWA

00-909 FUP Warszawa 119

ul. Żwirki i Wigury 9/13

 

Paczki mogą zawierać środki higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki itp. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej, przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne m.in.:

 • alkoholu;
 • wszelkiego rodzaju broni palnej;
 • materiałów wybuchowych;
 • amunicji;
 • narkotyków;
 • materiałów łatwopalnych;
 • substancji żrących;
 • leków;
 • produktów i materiałów szybko psujących się;
 • artykułów spożywczych z określonymi warunkami przechowywania w warunkach chłodniczych;
 • artykułów spożywczych bez opakowania producenta;
 • organizmów żywych;
 • produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się;
 • waluty i kosztowności;
 • dokumentów i materiałów niejawnych;
 • dóbr kultury prawnie chronionych.

Wszystkie paczki przed wysłaniem zostaną poddane kontroli. Paczki niespełniające ww. warunków będą zwracane do nadawcom.

 

Paczki muszą zawierać adres i numer telefonu nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 

Paczki do rodzin w kraju adresować na ogólnych zasadach obowiązujących w Polsce.