20 bz
Wojskowa Asysta Honorowa
Wtorek, 22 styczeń 2019 r.
  1. Obszar, na terenie którego 20.Brygada Zmechanizowana odpowiada za przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe i inne:
Garnizon Bartoszyce: powiaty : bartoszycki,
Garnizon Morąg: powiaty : ostródzki
  1. Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni).
  1. O przydziale wojskowej asysty honorowej decyduje Dowódca Brygady:
gen.bryg. Jacek OSTROWSKI
ul. Wojska Polskiego 4
11-200 Bartoszyce
tel. 261 327 202,
fax 261 327 348.

W przypadku napływających do Ministra Obrony Narodowej lub Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wniosków o przydzielenie asysty honorowej, które winny być rozpatrzone na szczeblu garnizonu, przedmiotowe wnioski będą przesyłane do rozpatrzenia przez właściwego dowódcę garnizonu zgodnie z kompetencjami.
  1. Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania wojskowej asysty honorowej:
  • Wzór pisma do dowódcy o wojskowej asysty honorowej Załącznik 1
  • Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej Załącznik 2
  1. Podejmując decyzję, o przydzielenie wojskowej asysty honorowej na uroczystość pogrzebową dowódca może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczącego organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych) lub kierowników urzędów centralnych oraz IPN
  1. Osobą upoważnioną w garnizonie do załatwiania spraw związanych z wojskową asystą honorową jest:
Garnizon Bartoszyce:
mjr Maciej Terebka
tel. 261 327 345,
tel. kom. 665 880 068
Garnizon Morąg:
ppłk Dariusz Szlachtowicz
tel. 261 328 304
tel. kom. 603 392 594
  1. Orkiestry wojskowe na uroczystości przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,
00-909 Warszawa,
fax. 261-873-259.
Załączniki: